POKROVITELJI
 


 
www.svijettrcanja.org
 
© VIDOVDANSKA TRKA

Valid CSS!

 
 
3.jpg
Potpisan protokol o saradnji između Beogradskog maratona i Vidovdanske trke

09.06.2015.

Danas je u Starom dvoru u Skupštini grada Beograda  održana svečanost potpisivanja protokola o saradnji između Vidovdanske trke i Beogradskog maratona. Svečanosti je prisustvovao veliki broj gostiju, zvaničnika i sportskih radnika. Protokol su potpisali direktor Beogradskog maratona Dejan Nikolić i direktor Vidovdanske trke Borislav Đurđević. Potpisivanju je prethodilo otvaranje izložbe fotografija autora Ognjena Plavšića o temi "20 godina Vidovdanske trke".

Tekst protokola:

ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ:

Београдског маратона из Београда и Видовданске трке из Брчког

Полазећи од Закона о ратификацији Споразума о успостављању специјалних паралелних односа између Републике Српске и Републике Србије (''Службени гласник Републике Српске'', број 60/07), те Меморандума о сарадњи у области спорта и омладинске политике између Министарства омладине и спорта Републике Србије и Министарства породице, омладине и спорта, од 04. 02. 2010. године, Протокола о сарадњи Атлетских савеза Републике Српске и Републике Србије потписаних 28. новембра 2014. године, као и заједничком чланству у АИМС, организатори Београдског маратона "Београдски маратон д.о.о." са сједиштем у Београду и Видовданске трке, Атлетски клуб "Брчко" са сједиштем у Брчком (у даљем тексту: Организатори), у жељи за даљим развијањем и подстицањем сарадње у области спорта, волонтерског и хуманитарног рада те унапређењем сарадње Републике Српске и Републике Србије договорили су се о потписивању Протокола о сарадњи (у даљем тексту: Протокол).

Члан 1.

Организатори су сагласни да ће подржавати сарадњу у области спорта у хуманитарним акцијама и у области волонтирања, уважавајући принципе слободне размјене информација и вриједности из тих области.

Члан 2.

Организатори су сагласни да подржавају сарадњу кроз: - реализацију заједничких пројеката, - кроз размјену информација од заједничког интереса, посебно у циљу обостране међународне афирмације - кроз заједничку обуку кадрова на теме од значаја за обије стране. - кроз узајамну техничку и сваку другу помоћ и подршку.

Члан 3.

Организатори ће нарочито сарађивати на стварању услова за: - подстицање развоја атлетског спорта, - укључивању дјеце и омладине у спортске активности, - унапређење спорта лица са инвалидитетом, - унапређењу стручних кадрова, - организовање спортско - стручних семинара и кампова, - организовање спортских и других манифестација од значаја за организаторе, - унапређење стручног и научно - истраживачког рада , - организовање заједничких тематских конференција и семинара.

Члан 4.

Организатори ће у складу са расположивим буџетом, сходно могућностима, на годишњем нивоу, у оквиру финансијског плана, планирати средства за суфинансирање заједничких пројеката.

Члан 5.

У циљу реализације и суфинансирања заједничких пројеката, организатори ће формирати Координационо тијело којега чине по два представника сваког Организатора, које ће се састајати по потреби, а најмање једанпут годишње.

Члан 6.

Одредбе овог Протокола неће представљати препреку да се Организатори договарају и о другим питањима из области од заједничког интереса.

Члан 7.

Допуне и измјене у Протоколу које Организатори сагласно буду донијели ради спровођења Протокола, сматраће се његовим саставним дијелом.

Члан 8.

Овај Протокол ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених заступника Организатора.

Члан 9.

Овај Протокол је потписан у Бeограду, дана 09. 06. 2015. године, у четири примјерка на српском језику, од којих свака страна задржава по два примјерка.

 

Београдски маратон                                        Видовданска трка
директор  Дејан Николић                       директор Борислав Ђурђевић   


 
 
 
SPONZORIPošte Srpske
Termoelektro
Brcko
Auto Škola Lukić Brčko
Yimor
NTS